Janusz Dziurawiec

Urodzony w Warszawie w 1950 roku.
Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Dyplom w pracowni prof. Jana Tarasina uzyskał w 1980 r.

<-- powrót do galerii


               Twórczość Janusza Dziurawca obejmuje dwa nurty. pierwszy realistyczny i drugi, który można by nazwać quasi - abstrakcyjnym. W pierwszym z nich mieszczą się m.in. cykle. "Druga strefa", "Las I'', "Narodziny rzeki". "Druga strefa" to obrazy przedstawiające podwarszawskie wysypiska śmieci. Powstawały one od końca lat siedemdziesiątych do 1984 r. "Narodziny rzeki" jest grupą prac z widokami Tatr i Bieszczad, nazwaną tak od tytułu: pierwszego obrazu. Zanim artysta podjął wątek górski, malował głównie drzewa ("Las I'', "Las II"). Cykl "Narodziny rzeki" powstający od 1989 r. do dziś również miał swój początek w "Lasach". Artysta zamierzał namalować widok "gołych " drzew widzianych z góry i takie odnalazł w Bieszczadach. Obrazy drugiego nurtu, choć zdają się być abstrakcyjnymi, nie są jednak nimi w pełnym tego słowa znaczeniu. Przedstawiają wiernie refleksy światła np. odbijającego się w wodzie. Efekt zdaje się być całkowicie nierzeczywisty. Cechą wspólną dla obu nurtów jest wykorzystanie aparatu fotograficznego. Artysta zafascynowany jakimś obrazem utrwala go na kliszy fotograficznej, następnie przenosi na płótno. Istotnym problemem tych prac jest swoista zabawa głębią ostrości; wyostrzanie niektórych planów. Te ostatnie szczególnie są ważne dla Janusza Dziurawca - "planowość", istnienie urwanego horyzontu schowanego za oparami i mgłą. Obrazy Janusza Dziurawca pozbawione są ostrych, kontrastowych kolorów. Dominują tam barwy złamane, zgaszone; przeważają brązy szarości, przybrudzone błękity. Prace te oglądane z daleka sprawiają wrażenie bogatej faktury, choć w rzeczywistości są płaskie. To technika malowania małych, nieregularnych, jasnych, świetlistych plamek nasuwa takie skojarzenia. Zgaszona paleta i oryginalna technika malowania powodują, że obrazy obydwu nurtów stają się sobie bliskie i równie interesujące.

Kamila Salwowska
         
   Obecna prezentacja twórczości Janusza Dziurawca ...to kolejny,głęboki hołd składany przez artystę naturze-jej bogactwu,różnorodności form, nieprzemijalności. To pełen pokory akt wobec prawdziwego demiurga,tego,który potrafi stworzyć pełną uroku perliczkę i biegnącego kulawego psa. Dzieje twórczości Janusza to dzieje wrażliwości, umiejętności dostrzeżenia w otaczającym nas świecie,w jego wydawałoby się banalnych,najzwyklejszych, codziennych przejawach, tego, co jest zaprzeczeniem owych cech ,czyli niezwykłości, piękna i niecodzienności. Świat przedstawiany przez J. Dziurawca zdaje się nie mieć końca. Artysta prowadzi nas przez rozległe pola, krzaczory, wiejskie dukty a do towarzyszenia nam w tej wędrówce przywołuje liczne zwierzęta,które darzy tak wielką miłością...
 Pisał Piotr Olędzki

Ważniejsze wystawy indywidualne:

1983 - "2 Strefa" Galeria Promocyjna w Warszawie
1984 - "2 Strefa" Galeria Brama w Warszawie
1985 - Galeria BWA "Piwnice" - BWA Kielce, Dom Gąski Esterki BWA Radom
1986 - Galeria BWA AWANGARDA we Wrocławiu
1987 - "Śpiące Domy" - Galeria 13 Muz - Szczecin
1988 - Galeria BWA Arsenał - Poznań, Leszno, Ostrów Wlkp. "Śpiące Domy", Galeria Test w Warszawie
1990 - Ośrodek Kultury - Sofia Bułgaria "Las Dwa" - Galeria BWA TEST w Warszawie
1991 - Galeria 85 - Gdańsk, Galeria EL - Elbląg
1993 - Galeria BWA - Nowy Sącz
1995 - "Narodziny Rzeki" - Dom Sztuki - Ursynów w Warszawie
1996 - "Gwiazdy nad Tobą - gwiazdy pod Tobą" - Puławska Galeria Sztuki
1997 - Galeria KOBE w Zakopanym
1997 - Galeria MDK w Zgorzelcu
1998 - "Tylko dla Orłów" Galeria Miejska w Płocku
1998 - "Tylko dla Orłów" Galeria Piwnica w Kielcach, Fundacja Galeria na Prowincji w Lublinie
1999 - "Ziemia" Galeria Otwarte Koło w Warszawie
2000 - "Barwy Miasta" Galeria Delfiny Krasickiej w Warszawie
2001 - "Miasteczko" Ursynów w Warszawie
2001 - "Barwy Miasta" Miejski Dom Kultury Zgorzelec
2001 - "Miasto" Dom Środowisk Twórczych Łomża
2002 - "Warszawa W Obrazach" Stara Kordegarda Łazienki Królewskie Warszawa
2002 - "Zwykłe-Niezwykłe" Muzeum O.Kolberga Przysucha
2003 - "Krajobrazy" Galeria Art. Office Warszawa
2004 - "Stolice Krajów Grupy Wyszehradzkiej Moskwa
2005 - "Warszawa" Galeria Marki - Telimena Warszawa
2005 - "Miasteczko" Muzeum im. Oskara Kolberga Przysucha.
2007 - " Warszawa w malarstwie" Ratusz Warszawa
2009 - "Hobby Działka" Galeria Delfiny Krasickiej Warszawa
2010 - "30 Lat Malowania" Galeria ZPAP Warszawa
2011 - "Góry w Malarstwie Janusza Dziurawca" Ogród Botaniczny PAN Powsin
2011 - Malarstwo Dom Chemika Puławy
2012 -Dom Kultury Kadr Warszawa
2012-Galeria U. Dom Kultury Stokłosy Warszawa
2013 -Galeria Wieża Ursynów-Warszawa
2013-Galeria Domu Kultury w Borkowicach

2013-Galeria Polskie Łąki Centrum Ed. konf. Ogrod Boaniczny PAN Powsin

2014-Galeria ABDANK Rembertów-Warszawa
2017-Swiat mój widzę obrazami Galeria ABAKUS SCEK Warszawa
2017-Barwy Miasta Centr Ed. Konf Ogrod Botaniczny PAN Powsin Warszawa.

Ważniejsze wystawy zbiorowe::

1980 - XXX Salon Zimowy Muz m Okr?gowe Radom
1981 - XXXI Salon Zimowy Muzeum Okr?gowe Radom
1981 - VIII Festiwal Sztuki - Zach?ta, Warszawa
1983 - "III Mi?dzynarodowe Triennale Malarstwa Realistycznego" Sofia (I nagroda)
1984 - "Triennale Portretu Wsp??czesnego" Radom (I nagroda)
1984 - Malarstwo Polsko-Francuskie - Palais de Pape - Avignon, Francja
1987 - "Konkurs im. J.Spychalskiego" Pozna? (II nagroda)
1987 - Polskie Malarstwo Wsp??czesne - Algier
1988 - Wystawa Polskiej Sztuki Wsp??czesnej - New Delhi, Indie
1988 - Wystawa M?odych - Instytut Polski, Sztokholm
1989 - Warszawa - Warszawiacy Ephraim Palais - Berlin
1989 - "Wsp??czesna Sztuka Polska W Zbiorach Galerii Czeskich" Praga
1992 - Polska Sztuka Wsp??czesna Lucca de Italia
1994 - "III Triennale Plastyki Sacrum" Cz?stochowa
1995 - "Impresje Polskie" - Stara Kordegarda - Warszawa i Tokio
1997 - "Jazz W Sztuce" Dom Sztuki Ursyn?w Warszawa
2000 - "Ziemia 2000" Galeria Domu Artysty Plastyka Warszawa, Muzeum Ziemi Warszawa
2000 - "Wielki Konkurs Malarski Na Najlepszy Wizerunek Warszawy (III nagroda) Warszawa
2000 - Og?lnopolski Konkurs Malarski " Obraz 2000" Fundacja Polska-Japonia Miyauchi
            (I nagroda) Warszawa-Japonia
2000 - "Tolosy Sztuki - Media Art. 2000" Pa?ac Kultury Warszawa
2001 - "Otwarte Drzwi" wystawa Okr?gu Warszawskiego Warszawa
2005 - "Od Realizmu Do Abstrakcji" wystawa Okr?gu Warszawskiego Warszawa
2008 - "Wystawa Wojenna" Dom Wolnego S?owa Warszawa
2009 - "Siusiu w Torcik" Zach?ta Warszawa
2009 - "Poznaj Zmiany" Pozna?
2010 - "Autoportret" Galeria ZPAP Warszawa
2012-Barwy Morza Wystawa pokonkursowa Dar Pomorza Gdynia
2013-Kryzys i Forma gal. DAP Warszawa
2013-IX -Ursynowskie Spotkania Tw?rc?w Gal. Wie?a Warszawa
2013-Mi?o?? do Pi?kna galeria Lubelska Warszawa

2014-X Ursynowskie Spotkania Tw?rc?w Gal. Wie?a Warszawa
2015-Widzenie Krajobrazu, Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW, Wilan?w
2015-Sztuka polska ze zbior�w Galerii Sztuki w Nachodzie Rep. Czeska
2016 Trzy Wymiary Gal. DAP Warszawa
2016- 2 Spotkania w Realu Galeria Muzeum w Koszalinie

Prace artysty w zbiorach:

Muzeum Narodowego w Warszawie,
Musee des Arts Contemporains w Pary�u,
Muzeum Okr�gowego w Bydgoszczy,
Muzeum Sztuki Wsp�czesnej w Radomiu,
Muzeum w Wa�brzychu,
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej G�rze,
Galeria Zach�ta w Warszawie,
BWA w Kielcach,
Muzeum Ziemi Kujawskiej - Dobrzy�skiej we W�oc�awku,
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Galeria Sztuki w Nachodzie Rep.Czeska
 
oraz w wielu kolekcjach w kraju i za granic�.

Od 2012r.wsp�praca /Warszawa w malarstwie akwarelowym/z miesi�cznikiem
Kurier Warszawski


e mail. januszdziurawiec@gmail.com tel785826650Warszawiak, tylko przypadkiem urodzony w Katowicach w 1950 roku. Malarz, kt�ry na prze�omie lat 60 i 70 ca�� dusz� przynale�a� do tzw."Dzieci Kwiat�w".To wa�ne. Bo to hippisowskie spojrzenie na �wiat pozosta�o mu do dzi�.Wida� to wyra�nie w jego pejza�ach " asfaltowych ��k wielkich miast". Niestety krytycy usi�uj� wt�oczy� go w nurt malarstwa realistycznego, jednak sam autor zaciekle z tym polemizuje . I
s�usznie. Patrz�c na rozmyte, skryte za mg�� niekt�re weduty Warszawy, mo�emy uzna� je raczej za swobodne autorskie impresje na temat widok�w miejskich, ni� wierne odwzorowanie otoczenia.Dziurawiec uko�czy� studia malarskie na warszawskiej ASP pod kierunkiem prof. Jana Tarasina. By� rok1980. Jednak jego tw�rczo�� malarza jest wcze�niejsza od dyplomu. Uko�czona w 1984 r."Druga strefa" pesymistyczny cykl z g��wnym bohaterem zdominowanym szaro�ci�, brzydot� i brudem otaczaj�cej rzeczywisto�ci to efekt pracy trwaj�cej niemal dekad�.W ca�ej tw�rczo�ci Dziurawca dominuj� zreszt� cykle tematyczne. Na drugim biegunie znalaz�y si� pejza�e ukazuj�ce idylliczne, czasem gro�ne pi�kno bieszczadzkich i tatrza�skich krajobraz�w."Narodziny rzeki","Las 1" "Las 2"...Od lat [...] malarz skupi� swoj� uwag� na stolicy. To w�a-
�nie ten cykl zainspirowa� galeri� Art Villa. Warszawa wyczarowana p�dzlem tego artysty stanowczo przeczy obiegowym opiniom o rzekomej nieatrakcyjno�ci miasta. Czy to czaruj�ce zak�tki �azienek Kr�lewskich, czy rozmyte w deszczu ulice peerelowskiego Centrum, uliczki stare i nowe emanuj�
jednakowo nieodpartym urokiem. W obrazach Dziurawca brak zdecydowanych, kontrastowych barw. Dominuje kolorystyka spokojna, z siln� dominant� szaro�ci i b��kit�w, barwy z�amane, przymglone,kontrasty bardziej i mniej wyra�nych plan�w. To efekt fascynacji fotografi�. Urzeczony pejza�em artysta ma zwyczaj najpierw utrwala� go na zdj�ciach, dopiero potem przenosi na p��tno. I jak artysta fotografik igra z g��bi�, niekt�re plany wyostrza a niekt�re zamazuje. Swoje prace artysta prezentowa� na z g�r� 50 wystaw indywidualnych, bra� r�wnie� udzia� w wielu presti�owych wystawach zbiorowych w kraju i za granic�,m.in. w New Delhi, Sztokholmie i Berlinie. Jego obrazy znajduj� si� m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie,Musee des Arts Contenporains w Pary�u, Muzeum Okr�gowego w Bydgoszczy, Muzeum Sztuki Wsp�czesnej w Radomiu, muz. w Wa�brzychu, Muz. Ziemi Lubuskiej w Zielonej G�rze, Galeria Zach�ta w Warszawie ,BWA w Kielcach, Muz.Ziemi Kujawsko-Dobrzy�skiej we W�oc�awku, Muz. im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz w wielu kolekcjach w kraju i za granic�.
kurator wystawy z r.2010.
dr Agnieszka Sk�rska-Jarmusz

<-- powrót do galerii


© 2011 by webdesign@karrot.pl